Hotels of Petrozavodsk

Brusnika Hostel
Address: Antikaynena Str. 34, Petrozavodsk
 420
1 day
Подробнее
Cosmos Hotel
Address: st. Kuybysheva, 26
 2 900
1 day
Подробнее
Fregat Hotel
Address: Karl Marx ave., 1
 3 600
1 day
Подробнее
Maski Hotel
Address: Karl Marx Ave. 3-A, Petrozavodsk
 450
1 day
Подробнее
Onezhsky Zamok Hotel
Address: Petrozavodsk, st. Fedosova, 44
 3 700
1 day
Подробнее
Piter INN Hotel
Address: Gagarin Sq, 1
 4 100
1 day
Подробнее
Prionezhsky Club Hotel
Address: Petrozavodsk, Fedosova St., 46.
 2 700
1 day
Подробнее
Zarechnaya Hotel
Address: Lososinskaya Embankment, 7-A
 2 700
1 day
Подробнее